Juridische details

Lino BV
Van der Kunstraat 11-13
4251 LN Werkendam
Netherlands

Tel.: +31 (0) 183 5051 22
E-Mail: info@linodroogbloemen.nl

Director: Heer G.J. Janssen

KvK: Tilburg 18127523

BTW: NL007952119B01

Onlinegeschillenbeslechting

In overeenstemming met de Verordening betreffende onlinegeschillenbeslechting (ODR-verordening) willen wij u informeren over het platform voor onlinebeslechting van geschillen (OS-platform).
Zowel consumenten als ondernemers kunnen het platform gebruiken om geschillen te beslechten wanneer ze een probleem hebben met een product of dienst aangekocht waar dan ook in de Europese Unie (EU). U vindt de nodige contactgegevens aan het begin van deze bladzijde.
 
Wij willen er echter op wijzen dat wij niet verplicht zijn deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.